Välkommen till Islamiska Kulturcentret

Vi är en ideell förening som startades år 1988 och betjänar muslimer i Västerviks kommun. Vi informerar om islamiskt levnadssätt, bistår med service till församlingsmedlemmar, har en ungdomsverksamhet samt arbetar för integration, förståelse och mångfald.

Vi bedriver en stor ideell verksamhet med allt ifrån gudstjänster, undervisning, rådgivning till sportaktiviteter.

Vi välkomna alla oavsett kulturell bakgrund eller religiös inriktning.


Bli medlem

Ju fler vi blir desto starkare är vår röst. Som medlem spelar du ett viktigt roll och kan påverka kulturcentrets framtida utveckling.


Engagera dig

Utan engagerade människor skulle vi inte finnas och för att fortsätta göra vårt viktiga arbete behöver vi stöd från fler eldsjälar.


Donera

Vår verksamhet är beroende av det ekonomiska stöd vi får och tack vare dessa kan vi bedriva och utveckla vår verksamhet.